2nd Congress of Minimally Invasive Surgery

Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej

27-29 września 2018
Lublin, Centrum Spotkania Kultur
zobacz więcej

Congress of Minimally Invasive Surgery

27-29 września 2018
Centre for the Meeting of Cultures in Lublin
zobacz więcej